Anslagsbevis: Socialnämndens arbetstutskott 2019-08-21

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2019-08-21
Anslaget sätts upp: 2019-08-30
Anslaget tas ned: 2019-09-23
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se