Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-24 (omedelbar justering)

Det omedelbart justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2018-10-24  
Anslaget sätts upp: 2018-10-24 
Anslaget tas ned: 2018-11-15
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: sevicecenter@oskarshamn.se.