Anslagsbevis: Socialnämndens arbetsutskott 2020-06-10

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Socialnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2020-06-10
Anslaget sätts upp: 2020-06-12  
Anslaget tas ned: 2020-07-06
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se