Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-01-08

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-01-08
Anslaget sätts upp: 2018-01-12
Anslaget tas ned: 2018-02-03
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.