Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-09-21

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2018-09-21
Anslaget sätts upp: 2018-10-04
Anslaget tas ned: 2018-11-26
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se