Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-01-29

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum: 2020-01-29  
Anslaget sätts upp: 2020-02-04 
Anslaget tas ned: 2020-02-26 
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Södra Fabriksgatan 20. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se