Anslagsbevis: Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-04-24

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Tekniska nämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-04-24
Anslaget sätts upp: 2019-04-30
Anslaget tas ned: 2019-05-22
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret. Södra Fabriksgatan 20. Du kan läsa protokollet på hemsidan. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.