Bildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-12

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-03-12
Anslaget sätts upp: 2020-03-20
Anslaget tas ned: 2020-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.