Bildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Bildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-09-10
Anslaget sätts upp: 2020-09-16
Anslaget tas ned: 2020-10-08
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Stadshuset.
Om du vill ha en kopia av protokollet är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.