Hjälpmedelsnämnden 2020-01-30

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Hjälpmedelsnämnden Kalmar Län
Sammanträdesdatum: 2020-01-31
Anslaget sätts upp: 2020-02-07
Anslaget tas ned:2020-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen Kalmar kommun .

Digitalt protokoll: Hjälpmedelsnämnden