Kommunfullmäktige 2020-03-09

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-03-09
Anslaget sätts upp: 2020-03-17
Anslaget tas ned: 2020-04-08
Förvaringsplats för protokollet: KS-kansli, Stadshuset.

Protokollet från sammanträdet hittar du här. Protokollen som publiceras på hemsidan är inte signerade. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerad är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se