Kommunfullmäktige 2020-06-08

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum: 2020-06-08
Anslaget sätts upp: 2020-06-17
Anslaget tas ned : 2020-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Kansliet, Stadshuset. Om du vill ha en kopia av originalprotokollet som är signerat är du välkommen att höra av dig till kommunens Servicecenter, tel. 0491-880 00 eller e-post: servicecenter@oskarshamn.se.