Samordingsförbundet 2019-12-13

Anslagsbevis: Samordningsförbundet i Kalmar län
 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Lokala Säkerhetsnämnden vid Oskarshamns Kärnkraftverk 
Sammanträdesdatum: 2019-12-13
Anslaget sätts upp: 2020-01-27
Anslaget tas ned: 2020-02-18
Protokollet finns att läsa på : Samordningsförbundet