Författningssamling och lagar

Författningssamlingen innehåller styrdokument så som policyer, reglementen, regler och föreskrifter som är producerade och politiskt antagna av Oskarshamns kommun. De är uppdelade utifrån regleringsområde och ligger i bokstavsordning.

1. Kommunala taxor och avgifter

2. Styrning politisk organisation

Som stöd för förtroendevaldas arbete i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder med mera behövs arbetsordningar och reglementen. Här finns även bestämmelser om de förtroendevaldas ersättning.

3. Styrning kommunala bolag och stiftelser

Här kan du hitta bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal för kommunala bolag samt stadgar och ägarstyrning för kommunala stiftelser.

4. Lokala föreskrifter och bestämmelser

Följande bestämmelser kan oftast appliceras när medborgaren ska genomföra någonting och gäller alla som vistas i Oskarshamns kommun.

5. Förvaltning och medborgare

Följande bestämmelser reglerar både förvaltningars verksamhet och omfattar människor som vistas i kommunen.

Moa Skyllberg Persson
Utredningssekreterare
Tfn: 0491-882 87
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn