Sammanträden

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina sammanträden.

Sammanträdesplan för 2019
(med reservation för ändringar)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Linn Helmner
Utredningssekreterare
Tfn: 0491-882 87