Sammanträden

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina sammanträden.

Sammanträdesplan för 2018.

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn