Sammanträden

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina sammanträden.

Sammanträdesplan för 2018.
(med reservation för ändringar)

Kontakta oss

Per Nygren
Kommunsekreterare
Tfn: 0491–76 42 88