Grafisk profil

Oskarshamns kommun är en stor organisation med många olika verksamheter. För att bilden av Oskarshamns kommun ska bli tydlig är det viktigt att kommunen har en gemensam grafisk profil. Genom att konsekvent använda samma avsändare, på samma sätt blir det enkelt för våra invånare, samarbetspartners och alla andra intressenter att känna igen ett budskap från Oskarshamns kommun. Det ska inte vara något tvivel om att det är Oskarshamns kommun som är avsändare, och vi ska framstå som en organisation. Kommunala verksamheter får inte profilera sig grafiskt så att den kommunala avsändaren blir otydlig.

Grafisk manual

En grafisk profil handlar om kommunens visuella identitet och beskriver dess logotyp, färger, typsnitt med mera. Den ska vara ett praktiskt stöd för kommunens anställda för att förenkla kommunikationen och effektivisera framtagandet av material. I den grafiska manualen ges riktlinjer och praktiska anvisningar om hur vårt varumärke ska användas och profileras.

Ladda ned grafisk manual (PDF)

Logotyp

Den liggande logotypen är grundlogotypen och ska så ofta det är möjligt användas i färg. Finns det ingen möjlighet att använda logotypen i färg ska den enfärgade logotypen väljas. Här finns två varianter: en svart och en vit, för tryck mot ljus respektive mörk bakgrund.

Logotyp i färg

Ladda ner logotyp i färg (JPG)

Ladda ner logotyp i färg (PNG)

Ladda ner logotyp i CMYK (EPS)

Ladda ned logotyp i PMS (EPS)

Logotyp i svart

Ladda ner logotyp i svart (JPG)

Ladda ner logotyp i svart (PNG)

Ladda ner logotyp i svart (EPS)

Logotyp i vitt

Ladda ner logotyp i vitt (PNG)

Ladda ner logotyp i vitt (EPS)

I undantagsfall vid mer kvadratiska än liggande format, som exempelvis flaggor och standard kan inte logotypens grundform användas. En stående variant är framtagen för att användas i dessa fall. Kontakta kommunikationsavdelningen om du behöver logotypen i stående format.

Har du frågor om den grafiska profilen

Om du har frågor kring användningen av den grafiska profilen eller behöver logotypen i något annat format, är du välkommen att höra av dig till kommunikationsavdelningen, 0491-880 00, loggo@oskarshamn.se