Räddning, säkerhet, kris

Räddningstjänsten är en av kommunens förvaltningar. Förvaltningen arbetar med helhetsbegreppet kring området räddning, säkerhet och kris. Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och genomföra effektiva räddningsinsatser av olika slag. Exempel på insatser är bränder, drunkningar, trafikolyckor, stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, kontroll av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga varor.

 

Vad behöver du tänka på?
På följande sajt hittar du ständigt uppdaterad och säsongsanpassad information från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Dinsäkerhet.se

 

Räddningstjänsten
Tfn: 0491-764050
Postadress:
Box 707
57228 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
57235 Oskarshamn

Vid en akut olycka - ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor - ring 113 13

Eldningsförbud 070-682 83 10

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn