Krisstöd, Posom

Om du har behov av stöd när det inträffat något som är en kris för dig är de som är närmast dig viktigast. Ibland behöver samhället hjälpa till.

Den egna familjen och nära vänner är det viktigaste stödet när någon befinner sig i kris, både just när det hänt och på lång sikt, när vardagen tar vid. Men ofta har man också behov av att träffa och tala med andra.

Professionell hjälp

Det tar tid att komma igenom en svår händelse. Du som känner behov av professionellt stöd för att orka bearbeta det som hänt, kan även vända dig till din vårdcentral, eller om du har andra naturliga kontakter inom vården.

Ideella organisationer som erbjuder hjälp

Barn som behöver någon utomstående att tala med, kan ringa Barnens hjälptelefon (BRIS) på 116 111. Jourhavande präst kan nås via SOS Alarm 112.

Posom, psykiskt och socialt omhändertagande

Kommunen samordnar samhällets krisstöd vid händelser med många drabbade.      

Sidan är under uppbyggnad, och kompletteras efterhand 

Lars Blomberg Säkerhetschef
Tfn: 0491 - 76 40 57
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 36 Oskarshamn

Joakim Fagerström Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491 - 76 40 63
E-post: joakim.fagerstrom@oskarshamn.se

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn