Samhällets krisberedskap

Samhällets samlade krisberedskap består dels av samhällets insats, och dels av invånarnas egen förmåga att hantera påfrestningar.

Kommunen har, tillsammans med andra aktörer, ett ansvar för att viktiga funktioner i samhället fungerar även vid svåra påfrestningar. Det handlar om till exempel ambulans, polis, räddningstjänst, omvårdnad, skola och infrastruktur

Du själv har ansvar för din egen beredskap.

Vid stora påfrestningar i samhället kan kommunen och andra samhällsaktörer behöva hjälp från invånarna. Det finns flera organisationer som samlar intresserade medmänniskor som vill vara med och hjälpa till. Ett sätt att engagera sig är genom så kallade frivilliga resursgruppen (FRG). Om du är intresserad kan du läsa mer om frivilliga resursgruppen på Civilförsvarsförbundet under länkar.

Sidan är under uppbyggnad, och kompletteras efterhand

Lars Blomberg Säkerhetschef
Tfn: 0491 - 76 40 57
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 36 Oskarshamn

Joakim Fagerström Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491 - 76 40 63
E-post: joakim.fagerstrom@oskarshamn.se

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn