Allmänna råd

Här har vi samlat de allmänna råden som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utgivit. Notera att myndigheten tidigare hette Statens Räddningsverk.

Brandvarnare

Systematiskt brandskyddsarbete

Skriftlig redogörelse för brandskydd

Hotell, pensionat, vandrarhem m.m.

Farlig verksamhet

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn