Vår organisation

När du tänker på räddningstjänsten, så täker du säkert på brandbilar med blåljus. Det är en bara en del av vad vi arbeter med.  

Denna del kallar vi den opperativa delen. Denna del består för närvarande av ca 70 heltidsanställda fördeladade på två stationer. En station i Oskarshamns stad och en ca 3 mil från Oskarshamn på kärnkraftverket OKG. I tjänst finns ett Inre och ett Yttre befäl samt två styrkeledare och åtta brandmän dygnet runt. För att rycka ut på bränder, drunkningar, trafikolyckor, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Om det skulle hända något hos dig så finns det under filken Hem och fritid tips på hur just du kan förhindra olyckan eller hjälpa räddningstjänste innan vi kommer fram till en olycka.
På Stationen i Oskarshamns stad finns en dagtidsorganisation som jobbar med  samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Om du har ett sådant ärende finns blanketter att ladda ner från hemsidan.

Vi har också RIB brandmän. I nuläget är det 33 deltidsanställda. De har jouren i hemmet eller på sitt jobb och ska vara på stationen i stan på 6 min när det bli larm.  De är fyra grupper med fyra stycken brandmän i varje grupp. De har jouren en vecka per månad.

Brandvärn finns i Bockara. Det är frivilliga brandmän utan jour, som rycker ut på larm i närområdet. Men kan användas på större larm i kommunen. 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn