Handlingsprogram och planer

Handlingsprogram och policydokument anger inriktningen för hur kommunen ska arbeta inom området krisberedskap.

Planer är mera detaljerade och är ett stöd vid olika händelser.