Handlingsprogram och planer

Handlingsprogram och policydokument anger inriktningen för hur kommunen ska arbeta inom området krisberedskap.

Planer är mera detaljerade och är ett stöd vid olika händelser.

Kontakta oss

Lars Blomberg Säkerhetschef
Tfn: 0491 - 76 40 57
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 36 Oskarshamn

Joakim Fagerström Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491 - 76 40 63
E-post: joakim.fagerstrom@oskarshamn.se