Handlingsprogram och planer

Handlingsprogram och policydokument anger inriktningen för hur kommunen ska arbeta inom området krisberedskap.

Planer är mera detaljerade och är ett stöd vid olika händelser.

Kontakta oss

Lars Blomberg
Säkerhetschef
Tfn: 0491-76 40 57
Joakim Fagerström
Säkerhetssamordnare
Tfn: 0491–76 40 63