Räddningstjänsten

Vårt uppdrag

Vi på räddningstjänsten Oskarshamn arbetar för ett tryggt och säkert samhälle och finns till för dig dygnet runt alla dagar om året.

Vårt uppdrag är att förhindra olyckor och genomföra effektiva räddningsinsatser av olika slag. Exempel på insatser är bränder, drunkningar, trafikolyckor, stormskador, ras, kemikalieolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, kontroll av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga varor.

Genom utbildning, information och rådgivning stödjer vi alla som bor, arbetar, vistas och färdas i vår kommun att ta sitt ansvar för liv och säkerhet. Det gäller även företag och organisationer som finns i kommunen. Det är dem, både individer och organisationer, som vi ytterst arbetar för.

Mer om vårt uppdrag, mål och styrning kan du läsa i vårt Handlingsprogram.

Vår organisation

Den operativa delen av räddningstjänsten (den som rycker ut vid olika larm som bränder, drunkningar, trafikolyckor med mera) består för närvarande av cirka 70 heltidsanställda fördelade på två stationer. En station i Oskarshamns stad och en cirka 3 mil från Oskarshamn på Kärnkraftsverket OKG. I tjänst finns ett Inre och ett Yttre befäl samt två styrkeledare och åtta brandmän dygnet runt.

Om det skulle hända något hos dig så finns det under Hem och fritid tips på hur just du kan förhindra olyckan eller hjälpa räddningstjänsten innan vi kommer fram till en olycka.

På stationen i Oskarshamns stad finns en dagtidsorganisation som jobbar med samhällsplanering, ansvarar för sotningsärenden, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Om du har ett sådant ärende finns blanketter att ladda ner från hemsidan.

Vi har också RIB-brandmän (räddningsman i beredskap) i Oskarshamns stad och Kristdala. I nuläget är det cirka 33 deltidsanställda. De har beredskap i hemmet eller på sitt jobb och ska vara på sin station på 5 minuter vid larm. Varje station består av fyra grupper med fyra stycken brandmän och en styrkeledare i varje grupp. De har beredskap en vecka per månad.

Brandvärn finns i Bockara. Det är frivilliga brandmän utan beredskap, som rycker ut på larm i närområdet och kan även användas på större larm i kommunen.

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tfn: 0491-76 40 50
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka - ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor - ring 113 13

Eldningsförbud 070-682 83 10