Blanketter och ansökningar

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tfn: 0491-88 000
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka - ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor - ring 113 13

Eldningsförbud 070-682 83 10