Brandskydd i byggnader och anläggningar

Nedan har vi samlat information kring vissa typer av anläggningar.

Allmänna råd (Länk till våra sidor om Lag och rätt)

Gasol i restauranger (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Brandsäkerhet i flerbostadshus (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Tillfällig uthyrning av lokaler (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Handbok om explosiva varor (Information från Myndigheten för Samhällskydd och beredskap, MSB)

Mer information hittar du genom att söka på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida www.msb.se

 

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00