Sotning

Sotning omfattas av speciella regler och du hittar mer information på nedanstående sida.

Arbetsordning sotning och brandskyddskontroll (Oskarshamns kommun)

Aktuell sotningstaxa (Oskarshamns kommun)

Föreskrifter om frister för rengöring (Oskarsahmns kommun)

Information om sotning och brandskyddskontroll (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Blanketter och ansökan om sotning

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Formaregatan 6
572 35 Oskarshamn

Vid en akut olycka – ring 112

Informationsnummer om allvarliga olyckor – ring 113 13

Eldningsförbud 0491-880 00