Borgerlig vigsel, namngivning, begravning

1. Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Vigseln förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare. 

Ni kan välja att viga er i stadshuset eller på annan plats i kommunen som ni bestämmer med er vigselförrättare. Det kostar inget att viga sig borgerligt i Oskarshamns kommun.

Planerar ni att viga er borgerligt kontaktar ni Servicecenter på 0491 - 880 00.

Kontakta Skatteverket och be om blanketterna "Hindersprövning - ansökan och försäkran" (blankett SKV 7880) samt "Anmälan, efternamn" (blankett SKV 7831).

Skatteverket når ni på telefon 020-567 000.
Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel lämnar ni några dagar innan ceremonin till Servicecenter. Lämna också namn och adress på två vittnen.

Vi meddelar Skatteverket att vigseln har skett. 

2. Borgerlig namngivningsceremoni

Tillökning i familjen? Grattis! För att välkomna den nya familjemedlemmen kan en borgerlig namngivningsceremoni vara ett alternativ till ceremoni genom trossamfund.

Oskarshamns kommun kan kostnadsfritt erbjuda en officiant till er ceremoni. Ceremonin kan utföras i stadshuset eller på annan valfri plats i kommunen. Det kan vara i familjens hem, i en festlokal eller i en naturskön miljö. Ni utformar helt fritt ceremonin med stöd av utsedd officiant.

Planerar ni en borgerlig namngivningsceremoni kontaktar ni Servicecenter på
0491 - 880 00.

En namngivningsceremoni har ingen juridisk betydelse. Den nyföddes förnamn ska alltid anmälas till Skatteverket inom tre månader från födseln. Det görs genom den blankett Skatteverket skickar hem. Kontakta Skatteverket om ni behöver en ny blankett. Efternamnet får barnet automatiskt när födseln registreras.

Skatteverket når ni på telefon 020-567 000.

3. Borgerligt begravningsombud

Begravningsombud granskar att ansvariga inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. De bevakar också rättigheterna för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombud utses av länsstyrelsen.

Ombudets uppgift är att

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningar och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka vilka önskemål de som inte tillhör Svenska kyrkan har.
  • Informera de som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund och andra berörda parter.

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till länsstyrelsen.

Borgerliga vigselförrättare och namngivningsofficianter

Yvonne Bergvall
Peter Wretlund
Lisbeth Lindberg
Bo Malm
Per Nygren
Eva-Marie Hansson
Eva Nilsson
Elisabeth Wanneby


Begravningsombud

Om du vill veta vem som är begravningsombud där du bor kan du vända dig till din församling eller till Länsstyrelsen.