Evenemangshandbok

För att underlätta för dig som arrangör av evenemang har Oskarshamns kommun i samarbete med Attraktiva Oskarshamn samlat praktisk information i en evenemangshandbok.

I handboken hittar du information om hur du bär dig åt för att arrangera ett evenemang i vår kommun. Idag finns det flera skickliga arrangörer av både små och stora evenemang i kommunen och förhoppningen är att det ska bli fler.

Om du har synpunkter på handboken kontakta Servicecenter, 0491–880 00, servicecenter@oskarshamn.se eller vår evenemangslots Anna Kinch, 0491-76 42 78, anna.kinch@oskarshamn.se