Notarius Publicus

Var finns notarius publicus?

Nina Ask, jur. kand, notarius publicus I Oskarshamn, Visioner Advokatbyrå, alla kunder är välkomna att ringa oss för tidsbokning på 0491-106 05. Från och med 1 september öppnar även kontoret på Kungsgatan 5. Handläggningstiden varierar men vi försöker så fort det går att handlägga notarius publicus (hädanefter NP) ärenden under samma dag. (Avvikelser från öppettiderna kan förekomma. NP i angränsande kommuner kan då stå till tjänst.)

Vad gör NP?

NP ska hjälpa allmänheten med bland annat:
• Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar m.m. i handlingar
• Närvara som vittne i vissa fall
• Kontrollera lotteridragningar m.m.
• Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker/har kompetens att företräda någon
• Utfärda "apostille"

Bra att veta inför ditt besök

Innan du besöker oss måste du själv ta reda på vad som krävs för att göra just din handling legaliserad, detta ingår inte i NP:s uppdrag att ta reda på åt dig. Några råd:
• Handlingar där din namnteckning ska bevittnas kräver ditt personliga besök på vårt kontor, samt att du undertecknar i närvaro av NP.
• Om kopior ska bestyrkas måste originalhandlingen visas upp för NP.
• Vid bestyrkande av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till kontoret och hand- läggs på 1-3 arbetsdagar. Ta även med instruktionerna från adoptionsbyrån.
• En handling kan innehålla information som du vill att NP ska intyga, då måste du ha med dig underlag som styrker det som står i handlingen.
• Du måste uppvisa giltig ID-handling. Vi accepterar svenska och utländska pass, svenskt körkort, samt svenska SIS-märkta ID-kort.
• Om du vill att vi ska styrka att du är behörig firmatecknare måste du visa ett färskt, giltigt utdrag från bolagsverket med bevis om behörig firmatecknare.
• Om du har svårt att förstå och förmedla dig på svenska eller engelska - ta med en tolk.
• Om du behöver hjälp med att upprätta en handling som du vill att NP ska bestyrka, måste någon annan hjälpa dig att upprätta handlingen.
• NP kan bara legalisera en översättning gjord av en auktoriserad översättare.

Apostille

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med stämpeln, krävs inget ytterligare godkännande från UD eller utländsk ambassad. Exempel:
• handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen) samt svenska domstolar
• betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (inte friskolor)
• handlingar undertecknade av en annan NP
• handlingar undertecknade av svensk handelskammare
• översättningar gjorda av en auktoriserad översättare (Kammarkollegiet)
• utdrag ur födelse- och vigselbok
En handling vilken ska förses med apostille måste vara försedd med: 1. Stämpel från behörig myndighet i original, 2. namnteckning från behörig myndighetsperson i original, 3. ett namnförtydligande 4. uppgift om tjänstetiteln vid myndigheten.

Prislista

Nedan visas prisuppgifter för våra vanligaste tjänster inklusive moms. Vi tar endast emot kontant betalning från privatkunder. Ta gärna med jämna pengar:

• Legalisering av en namnteckning på ett dokument, 300 kr, ytterligare 50 kr/namn
• Legalisering av en firmatecknares namn och behörighet på ett dokument, 400 kr. Fler firmatecknares namn och behörighet på samma handling, plus 100 kr/firmatecknare
• Legalisering av en fotokopia efter uppvisande av original, 200 kr
• Intygande/Affidavit, 400 kr Apostille, 400 kr
Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme. För övriga priser, kontakta oss.

Relaterade länkar

Kammarkollegiet (här finns auktoriserade översättare): www.kammarkollegiet.se
Länsstyrelsen (här finns förteckning över övriga NP i Kalmar län):
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/manniska-och-samhalle
Utrikesdepartementet, juridiska expeditionen:
http://www.regeringen.se/sb/d/6999/a/13837
Haag konferensens webplats ("Apostille"-lista med samtliga konventionsländer):
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn