Resesubventioner för studerande

Resesubventioner för studerande som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt studerar på högskole- eller KY/YH-utbildning/praktikplats inom Kalmar län. Bidraget gäller resor med kollektivtrafik inom Kalmar län.

Syfte:
Att underlätta för personer som är mantalskrivna i Oskarshamns kommun att studera och samtidigt kunna bo kvar i sin hemkommun.

Berörda:
Heltid- eller deltidsstuderande på högskole- eller KY/YH-utbildning som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt pendlar till skolan/praktikplatsen. Gäller ej för pendling till studier inom Oskarshamns kommun.

Förutsättningar:
De som önskar få subvention ska genom ett utfärdat studieintyg eller registreringsbevis, personbevis och legitimation styrka att vederbörande är inskriven och studerar på resp. skola/utbildning samt är mantalskriven och bor i Oskarshamns kommun.
Detta studentintyg/registreringsintyg ska visa personnummer, namn, adress, inskriven på studieort, tid för studierna samt vara underskrivet och stämplat av skolans expedition.
Studieintyget/registreringsintyget och personbevis gäller endast en termin och måste förnyas varje påbörjad termin. Legitimation ska också visas vid köp av kort.

Subvention:
Pendelkort 30-dagars resperiod och pendelkort 30-dagars studerandekort med studentkort från KLT får köpas för 50% av gällande pris på Servicecenter i Stadshuset, Oskarshamn.

OBS! Enligt Kalmar Länstrafiks bestämmelser måste studenten kunna uppvisa sitt studentkort under resans gång för att bevisa vid eventuell biljettkontroll att denna är student. I annat fall får man böta 1000 kronor.

Detta gäller tills vidare enligt beslut av Kommunfullmäktige och utvärdering görs varje läsår.