Resesubventioner för studerande

Resesubventioner för studerande som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt studerar på högskole- eller KY/YH-utbildning/praktikplats inom Kalmar län. Bidraget gäller resor med kollektivtrafik inom Kalmar län.

Syfte:
Att underlätta för personer som är mantalskrivna i Oskarshamns kommun att studera och samtidigt kunna bo kvar i sin hemkommun.

Berörda:
Heltid- eller deltidsstuderande på högskole- eller KY/YH-utbildning som är mantalskrivna och bor i Oskarshamns kommun samt pendlar till skolan/praktikplatsen. Gäller ej för pendling till studier inom Oskarshamns kommun.

Förutsättningar:
De som önskar få subvention ska genom ett utfärdat studieintyg eller registreringsbevis, personbevis och legitimation styrka att vederbörande är inskriven och studerar på resp. skola/utbildning samt är mantalskriven och bor i Oskarshamns kommun.
Detta studentintyg/registreringsintyg ska visa personnummer, namn, adress, inskriven på studieort, tid för studierna samt vara underskrivet och stämplat av skolans expedition.
Studieintyget/registreringsintyget och personbevis gäller endast en termin och måste förnyas varje påbörjad termin. Legitimation ska också visas vid köp av kort.

Subvention:
Pendelkort 30-dagars resperiod och pendelkort 30-dagars studerandekort med studentkort från KLT får köpas för 50% av gällande pris på Servicecenter i Stadshuset, Oskarshamn.

OBS! Enligt Kalmar Länstrafiks bestämmelser måste studenten kunna uppvisa sitt studentkort under resans gång för att bevisa vid eventuell biljettkontroll att denna är student. I annat fall får man böta 1000 kronor.

Detta gäller tills vidare enligt beslut av Kommunfullmäktige och utvärdering görs varje läsår.

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn