Servicepunkt Misterhultsbygden

Servicepunkten är placerad på biblioteket i Figeholm. Här kan du få information och blanketter om den kommunala verksamheten. Det finns också möjlighet att göra sina kommunala ärenden över nätet.

Servicepunkten tillsammans med biblioteket är en knutpunkt med information och kunskap för boende i Misterhultsbygden.

Servicepunkten ska arbeta för att utöka servicen i området genom samverkan med offentlig- och ideell verksamhet samt näringsliv.

Öppettider är samma som biblioteket i Figeholm:

måndag 15.00 - 19.00
tisdag 11.00 - 14.00
torsdag 15.00 - 19.00

Välkommen!

 

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn