Digitalt frukostseminarium - Hållbar och framgångsrik verksamhetsstyrning

Hur kan hållbarhetsperspektiven appliceras i verksamhetsstyrningen? Kan befintliga ledningssystem ge fördelar när det gäller hållbarhet? Och kan hållbarhet skapa nytta och lönsamhet för det enskilda företaget?

Det är några av frågorna som besvaras under det digitala seminariet ”Hållbar och framgångsrik verksamhetsstyrning”, den 4 september. Carolina Enquist och Torbjörn Engquist från Teq Engineering kommer att berätta om hur hållbarhet kan bli en naturlig del av verksamhetsstyrningen och hur företag kan få in hållbarhetsperspektiven i sina befintliga ledningssystem.

Datum: 4 september 2020
Tid: klockan 08.00–10.00
Plats: Digitalt

Information och anmälan