Erbjudande om företagsindividuell ledarskapscoaching

Ledarskapet genomsyrar alla led i ett företagande från ägare till VD och den operativa verksamheten till leverans av produkter/tjänster.

Hur ser vi på ledarskapet i de olika leden i vårt företag? Hur påverkas företaget, min roll och jag själv i mitt ledarskap och medarbetarskap i tider av osäkerhet? Vad behövs särskilt vid osäkerhet/förändring? Vilka mönster och vanor har vi, och vad vill vi förändra?

Det är några av de frågor som avhandlas inom ramen för den företagsindividuella ledarskapscoachingen. Ledarskapscoachingen utgörs av två delar:

  1. Övergripande om ledarskap och medarbetarskap, 2 träffar à 1 tim
  2. Fokus på utvecklande ledarskap, 5 träffar à 1 tim

Erbjudandet ges till de 10 första anmälda företagen. Först till kvarn gäller.

För mer informationoch anmälan.

Datum: Genomförs under perioden 17 augusti–20 september 2020
Tid: Träffar bokas individuellt
Plats: Digitala eller fysiska möten enligt överenskommelse