Bredband

Oskarshamns kommun har antagit Regionförbundet i Kalmar Läns bredbandsstrategi med målet att alla medborgare ska ha tillgång till 100 Mbit bredband senast år 2020. Vår egen bredbandsstrategi reviderades när det gäller målbeskrivningen och den knöts mot geografiska områden istället för som tidigare procentsatser.

Skrivningen blev nu: Som delmål ska följande områden i kommunen ha tillgång till 100 Mbit/s under 2017: Tätorterna i Påskallavik, Fårbo, Figeholm och Kristdala. De geografiska områdena Kristdala norra, Kristdala södra, Bockara – Korsvägen, Björnhult - Hammarsbo och Tjuståsa.

Kommunalrådet har ordet

Vårt unika läge måste förstärkas med bra infrastruktur. Fiberbredband är ett viktigt för att vi ska utvecklas.

Vi har ambitionen att 90 % av innevånarna i Oskarshamn ska ha tillgång bredband om 100 Mbit till år 2020. Det är en tuff ambition och vi måste hjälpas åt allihop. Vi kommer att arbeta för att de flesta ska vara anslutna via fiber.

Kommunen råder inte ensam över situationen utan vi måste samverka med olika parter som företag, föreningar, kommun och statliga organ. Men det krävs att vi hjälps åt för att vi ska kunna ta del av den moderna tekniken. Kommunen stöttar och samordnar arbetet men även du kan göra en insats. Det finns operatörer som bidrar med sin kompetens men de kommer inte om vi inte frågar efter dem. Vi måste alltså utbilda och informera oss för att kunna ställa krav och framföra våra önskemål.

Vissa områden kommer att byggas före andra men med mycket engagemang kan vi nå ett fullt utbyggt Oskarshamn inom en 10-årsperiod. Vi har vissa svåra områden med mycket berg och sten men det får inte hindra oss utan det kräver mer fantasi och uppfinningsrikedom. Vår kust är mycket attraktiv och kräver extra omsorg.

Prata med folk runt omkring dig för att utbilda dig men gå även på de seminarier som vi bjuder in till, för att få en bild om varför och hur du kan få del av framtiden.

Peter Wretlund, kommunalråd

Kontakta oss

Curt Tyrberg
Bredbandsamordnare
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn