Craftsamling organisation

Craftsamling blir en del av ordinarie verksamhet

I juli 2018 upphörde Craftsamling att drivas i samarbetsform och Craftsamlings arbetsgrupp respektive strategigrupp upplöstes. De projekt som drevs eller initierades inom ramen för Craftsamling återfinns nu inom ordinarie kommunal verksamhet och med betoning på Tillväxt- och näringslivskontoret.

__________________

Strategigrupp

Inom strategigruppen sker övergripande planering, prioritering och informationsutbyte mellan ledande aktörer i omställningsarbetet. Strategigruppen består av representanter från OKG, regionförbundet, Oskarshamns kommun, kommunstyrelsen, landstinget och arbetsmarknadens parter.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen samordnar det operativa arbetet och genomför planerade aktiviteter. Arbetsgruppen består av representanter från OKG, regionförbundet, Nova, Atrinova, arbetsmarknadens parter, Attraktiva Oskarshamn och Oskarshamns kommun.