Craftsamling organisation

Strategigrupp

Inom strategigruppen sker övergripande planering, prioritering och informationsutbyte mellan ledande aktörer i omställningsarbetet.

Deltagare

Johan Dasht, OKG
Anders Österberg, OKG
Kent Karlsson, Unionen
Helena Nilsson, Regionförbundet
Lars Borgemo, Arbetsförmedlingen
Johnny Rönnfjord, Svenskt näringsliv
Peter Wretlund, Kommunstyrelsen
Eva-Maria Hansson, Kommunstyrelsen
Sven-Gunnar Persson, Oskarshamns kommun
Kristina Hägg-Blecher, Oskarshamns kommun
Lena Granath, Kommunstyrelsen
Ulf Nilsson, Landstinget
Rolf Persson, Oskarshamns kommun

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen samordnar det operativa arbetet och genomför planerade aktiviteter.

Deltagare

Tina Helin, OKG
Camilla Håkansson, Regionförbundet Kalmar län
Bengt Karlsson, Nova
Katharina Hultgren, Atrinova
Annika Ljung Holm, Trygghetsrådet TRR
Magnus Gustafsson, Trygghetsrådet TRR
Michal Ulatowski, Arbetsförmedlingen
Sven Gunnar Persson, Craftsamling
Douglas Almquist, Oskarshamns kommun
Jan Hardebrant, Attraktiva Oskarshamn
Kristina Hägg-Blecher, Craftsamling
Kent Karlsson, Unionen