Craftsamling pressmaterial

Craftsamling blir en del av ordinarie verksamhet

I juli 2018 upphörde Craftsamling att drivas i samarbetsform och Craftsamlings arbetsgrupp respektive strategigrupp upplöstes. De projekt som drevs eller initierades inom ramen för Craftsamling återfinns nu inom ordinarie kommunal verksamhet och med betoning på Tillväxt- och näringslivskontoret.

___________________

Pressmeddelanden

2017-10-17 |Lokala näringslivets omställning på agendan när Oskarshamns kommun besöker Näringsdepartementet

2017-10-12 | Oskarshamns kommun lyfter frågan om etablering av statligt servicekontor

2017-08-30 |Oskarshamn driver fortsatt arbetet med att säkra statliga jobb till kommunen