Lokala utvecklingsföreningar

Här finns det länkar till byalag, intresseföreningar och samhällsföreningar. De medverkar till att förbättra förutsättningarna för boende och näringsliv på landsbygden och i skärgården.

Astrid Lindgrens hembygd
Bråbygdens intresseförening
Kustlandet
Möckhults byalag
Mörtfors samhällsförening
Kristdala samhällsförening 
Smålandskustens skärgårdsförening

De föreningar som vill ha med en länk kan kontakta Lars Ljung, 0491-76 40 41