Lokala utvecklingsföreningar

Här finns det länkar till byalag, intresseföreningar och samhällsföreningar. De medverkar till att förbättra förutsättningarna för boende och näringsliv på landsbygden och i skärgården.

Astrid Lindgrens hembygd
Bråbygdens intresseförening
Kustlandet
Möckhults byalag
Mörtfors samhällsförening
Kristdala samhällsförening 
Smålandskustens skärgårdsförening

Vill du ha din förening med på den här listan kontakta landsbygdsutvecklaren.

Kontakta oss

Kristina Hägg-Blecher
Landsbygdsutvecklare
Tfn: 0491-76 42 82