Landsbygdsutveckling i Oskarshamns kommun

Landsbygds- och skärgårdsutveckling i Oskarshamn ska vara en modell för hållbar samhällsutveckling – en plats där nya tankar föds och får gro.

Genom ett hållbart nytänkande inom bland annat besöksnäring och övrigt näringsliv vill vi skapa förutsättningar för gränslösa samarbeten geografiskt, mentalt och branschöverskridande.

Vi arbetar för en tydlig identitet där livskvalitet, den kreativa mötesplatsen och en hållbar samhällsutveckling vävs ihop och skapar platsen där man vill bo, leva, etablera och driva företag.

En attraktiv livsstil förlagd till småländsk skärgård och landsbygd.

1. Bilden "Småländsk skärgård och landsbygd"

Bilden med texten " Småländsk...." är en bild som du kommer se dyka upp allt oftare. Vi använder den för att tydliggöra att "här pågår ett initiativ byggt på samarbete". Samarbete mellan företagare, föreningar och kulturarbetare i Oskarshamns kommun - för en levande skärgård och landsbygd.

2. Så här arbetar vi

Hösten 2016 tillsatte kommunen en ny tjänst som landsbygdsutvecklare.

Under sommaren/hösten 2017 genomförs en övergripande kartläggning av kust och skärgårdsområdet. Det vävs under hösten samman med bland annat visonsarbete, turismstrategi, Craftsamling, kust och skärgårdsprogram, regionala styrdokument samt lokala initiativ, så som pågående arbete inom samhällsföreningar och enkätundersökningar från föreningen Hela Sverige ska leva. Under hösten 2017 startar också motsvarande arbete i övriga delar av kommunen.

Utifrån detta tar vi gemensamt sikte på framtiden – i form av genomförandeprojekt och övrigt strategiskt arbete.

3. Destinationsutveckling

Destinationsutveckling med ett hållbarhets- och tillgänglighetsperspektiv är ett viktigt verktyg i det identitetskapande och nätverksskapande arbetet. Här arbetar vi strategiskt långsiktigt med koppling till bland annat turismstrategin men även med inspirerande delmål så som sommarens aktiviteter; "Skärgårdssoul" i Misterhultsbygden och samverkansprojekt med båt till Påskallavik.

4. Livsmedelsstrategi

Oskarshamns kommun arbetar just nu med att ta fram en livsmedelsstrategi med utgångspunkt från kommunens förutsättningar och framtida möjligheter. Arbetet är kopplat till nationell och regional livsmedelsstrategi.

Kontaktperson
Kristina Hägg Blecher
Tel: 0491-76 42 82
E-post: kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se

5. Näringsliv - skärgård och landsbygd

Näringslivskontoret svarar för kommunens olika näringslivsfrågor.

Vår uppgift är bland annat att underlätta att starta företag, vidareutveckla företag i Oskarshamn och arbeta för att nya företag väljer att etablera sig här. Näringslivskontoret driver också olika nätverk, projekt, aktiviteter samt vissa utbildningar. Har du frågor angående företagande är du alltid välkommen att kontakta oss. Mer information och kontaktuppgifter finns under Näringsliv.

6. Vill du hyra ut till nya grannar och nyanlända?

Känner du till ett tomt hus som det går att bo i året runt? Har du eller någon du känner hus att hyra ut? Har du tänkt på att du kan få inkomster genom att hyra ut?

Projekt Brygga bostäder söker dig som hyr ut privat eller funderar på att göra det. Vårt uppdrag är att hitta bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats hit av staten. Kommunen kan ge råd, stöd och tips till dig som hyr ut och vi anordnar Bo-skola för de nyanlända och ger stöd under deras etableringsperiod.

Du kan läsa mer om vad som gäller för att hyra ut som privatuthyrare på denna sida. Där står om skatteavdrag för hyresinkomst och annat viktigt att tänka på när man hyr ut permanent.

Kommunen har gjort en broschyr med tips och checklistor för dig som vill hyra ut egen bostad som privatuthyrare - du kan ladda ner den här (pdf)

Kontaktperson
Pia Malmberg-Kronvall
Telefon: 0491 - 76 41 33
E-post: bostadsbrygga@oskarshamn.se

7. Fiber och IT

Vi satsar på fiberutbyggnad i hela kommunen. Har du frågor kring kommunens arbete med fiber/bredband kan du kontakta bredbandssamordnare Curt Tyrberg, curt.tyrberg@oskarshamn.se

Vill din förening mäta mobiltäckning i ert område kan ni låna "täckningskollen" för mätningar. Kontaktperson teleadministratör Ellinor Roos, ellinor.roos@oskarshamn.se

8. LOVA och LONA

LOVA är en del av regeringens havsmiljöanslag och har som mål att stödja lokala åtgärder som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön. LOVA-bidrag kan endast sökas av kommuner eller ideella föreningar eller gemensamt av dessa. För att genomföra ett LOVA-projekt krävs att den som driver projektet finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Sista ansökningsdag för bidrag 2018 är den 30 november 2017.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars naturvårdsengagemang.

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna.

Vem som helst kan registrera sig som initiativtagare och registrera ett projektförslag i LONA-­registret, men det är bara kommunen som kan ansöka om bidrag.

För att genomföra ett LONA-projekt krävs att den som driver projektet finansierar hälften av den totala projektkostnaden.

Sista ansökningsdag för bidrag 2018 är den 1 december 2017.

Kontaktperson för frågor om möjligheter att driva LOVA och LONA-projekt inom eller tillsammans med Oskarshamns kommun är kommunekolog, Karl-Johan Öhlin, karl-johan.ohlin@oskarshamn.se

9. Finansieringsmöjligheter och stöd

Just nu utformar vi framtidens modell för ansökningar och bidrag när det gäller kommunens landsbygdsmedel – allt för att bli tydligare med när medel finns att söka. Och var.

Har du en affärsidé du vill testa, ett projekt du vill genomföra eller en investering du vill göra? Tveka inte att kontakta oss på landsbygdsutvecklingen Oskarshamns kommun, så hjälper vi dig vidare.

I länklistan kan du se några av de övriga möjligheterna som finns – lokalt, regional, nationellt.