Alger färgar vattnet rött

Alger

Vi har observerat rostrött vatten utanför Stångehamn. Ett liknande fenomen skedde under förra hösten vid samma plats, om än senare på säsongen, och detta visades sig vara en specifik sorts växtplankton som färgade vattnet rött.

Det finns både kiselalger och dinoflagellater som kan färga vattnet på detta sätt under olika tidpunkter på året. Då ingen provtagning utförts kan inga vidare slutsatser dras om art eller toxicitet. Var försiktiga med att släppa lös hundar i närheten av området, ifall det skulle vara en giftig art.

Det förväntat fina vädret gör även att det kan uppkomma lokala blomningar av cyanobakterier kring kusten under veckan, så var även observant även om du befinner dig på en annan plats.

Om du har egna observationer, rapportera gärna till Informationscentralen via informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-223 11 60.