Ändrad hastighet i Oskarshamns tätort

Flygbild av bostadsområde med villor och en stor väg som går genom området.

Bashastigheten ändras från 50 km/h till 40 km/h i Oskarshamns tättbebyggda område samt i tätorterna Bockara, Emsfors, Figeholm, Fårbo, Kristdala, Misterhult och Påskallavik.

Den främsta anledningen till att sänka hastigheten från 50 km/h till 40 km/h är för att öka trafiksäkerheten. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare körmönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivåerna kommer också att påverkas positivt av den sänkta hastigheten.

Beslutet som fattades av Tekniska nämnden 2017-10-09 och får laga kraft den 18 december i Oskarshamns tätort, men omskyltningen har redan börjat för det är en stor omskyltning som ska göras. Beslut om en lägre hastighet är ju taget för att 40 km/h är en säkrare hastighet än 50 km/h och trafiksäkerheten är ju viktig för alla våra trafikanter – både nu och efter den 18 december!

I områdena som nu skyltats om rör sig många människor som ska känna att vi har en så säker trafikmiljö som möjligt. Ytterst få huvudvägar i tätorterna kan regleras med högre hastighet utan att det innebär större och kostsamma ombyggnader för att inte äventyra trafiksäkerheten.

En förändring av hastigheten i yttertätorterna kan bli aktuell först under våren 2018.