Ansökan om stöd till föreningar med anledning av coronaviruset

Friidrottsbana - mållinje i närbild. Foto.

Oskarshamns kommun har beslutat att med två miljoner kronor stötta föreningar som med anledning av corona fått ett ekonomiskt bortfall under perioden 1 april till 30 juni.

I riktlinjer som nu antagits av kommunstyrelsens arbetsutskott finns information om vilka föreningar som kan söka, vilka slags kostnader som ges stöd för samt vilka prioriteringar som kommer att göras då medlen fördelas.

I vissa fall kan förlorade intäkter vägas upp av insparade kostnader på exempelvis resor, tävlingsavgifter eller lokalhyror. Det gäller därför för respektive förening att se till helheten och vilka samlade ekonomiska konsekvenser föreningen får, inte bara för den enskilda aktiviteten.

Föreningarnas kan ansöka senast den 20 maj och vi förväntar oss att stödet kommer kunna betalas ut under juni månad.

Klicka här för information och riktlinjer

Klicka här för att komma till ansökan

Har ni frågor angående ansökan är ni välkomna att kontakta

Idrottsföreningar och övriga

Jonas Ström, 0491-880 00, jonas.strom@oskarshamn.se

Kulturföreningar

Nathalie Karlsson, 0491-880 00, nathalie.karlsson@oskarshamn.se

Samlingslokaler och samhällsföreningar

Kristina Hägg-Blecher, 0491-880 00, kristina.hagg-blecher@oskarshamn.se