Ansvarsfördelningen mellan våra kommunalråd

Kommunalråden Andreas Erlandsson och Ingela Ottosson.

Oskarshamns kommun har tre kommunalråd, varav ett är oppositionsråd. Arbetsfördelningen mellan kommunalråden ser ut så här:

Andreas Erlandsson (S) är kommunstyrelsens ordförande, ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens budgetberedning. Han har dessutom särskilt ansvar att följa:

 • Näringslivsfrågor och samhällsplanering
 • Regionala frågor
 • Kärnkraftsrelaterade frågor
 • De interna frågorna för personal och ekonomi
 • Räddningstjänst
 • Smålandshamnar AB
 • Oskarshamn Energi AB
 • Stiftelsen Forum
 • Attraktiva Oskarshamn
 • Brottsförebyggande rådet

Ingela Ottosson (M) är förste vice ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom kommer Ingela särskilt att följa frågor inom:

 • Landsbygd
 • Arbetsmarknads- och etablering
 • Tillgänglighet
 • Kompetensförsörjning med inriktning mot Nova och Atrinova
 • Upphandling
 • Byggebo i Oskarshamn AB
 • Stiftelsen Oskarshamns Sjöfartshotell
 • Folkhälsorådet 

Mathias Karlsson (L) är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott. Han är också oppositionsråd. 

Styrelser och nämnders ansvar

Utöver den fördelning som finns mellan kommunalråden så är varje nämnd och styrelse verksamhetsansvarig på det sätt och i den omfattning som anges i till exempel kommunallagen, budgeten eller i av kommunfullmäktige fastställda reglementen.