Avslutning i hamnsaneringen

Flygbild över Oskarshamns hamn sett från hamninloppet.

Muddringen som genomfördes i hamnen under åren 2016 till 2018 avslutades i vintras. Nu återstår viktiga avslutande åtgärder. Förorenade sediment som av tekniska skäl inte varit möjliga att muddra kommer att täckas över.

Kommunen har, efter avstämning med Länsstyrelsen i Kalmar och Naturvårdsverket, beslutat sig för att täcka kvarvarande förorenade sediment med ett lock som består av krossat stenmaterial. Ett utökat bidrag på 29,8 miljoner kronor har beviljats av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län för att finansiera täckningsåtgärden. Arbetet med att täcka hamnbassängen beräknas att påbörjas i oktober i år.

– Vi har avlägsnat cirka 80 procent av de förorenade sedimenten i hamnbassängen. De föroreningar som finns kvar är mycket svåråtkomliga eftersom de ligger i djupa sprickor samt mellan stora stenar och block. Vi kan, med den valda täckningsmetoden, bidra till att tiden för fortsatt utläckage av miljögifter från hamnbassängen kortas av med hundratals år, säger Bodil Liedberg Jönsson, projektets beställarombud.

Under 2020 kommer saneringen i sin helhet vara avslutad. Täckningen i hamnbassängen genomförs med teknik som är väl beprövad i både USA och i Norge. I Sverige så går Oskarshamn med i täten när det gäller täckning.

– Det känns värdefullt att vi i Oskarshamn bidrar till att minska belastningen av miljögifter i Östersjön och att vi i vårt arbete har möjlighet att få använda teknik som faktiskt är ny för Sverige, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn.