Avveckling av kopparnätet för telefoni

Karta över telestationer som avvecklas under 2018

Pressmeddelande 170601

I slutet av 2018 kommer Telia avveckla tolv telestationer för det fasta kopparnätet i Oskarshamns kommun. Nedläggningen påverkar abonnenter med fast telefoni via kopparförbindelser samt bredband via ADSL.

Telestationerna ligger i områden på landsbygden. Större delen av dessa områden omfattas av en planerad fiberutbyggnad som påbörjas under 2017.
Kommunens bredbandssamordnare, Curt Tyrberg, rekommenderar berörda abonnenter att titta på alternativa lösningar redan nu.

– Vi är på väg in i det moderna informationssamhället med rasande fart. Där krävs nya tekniker för att möta dagens och framtidens behov. Hur framtiden blir vet vi inte men det räcker att se tillbaka på de senaste tio åren för att förstå att takten kommer öka. Vi kommer därför att behöva fiber i alla hushåll för att kommunicera snabbt, säger Curt Tyrberg.

Stationerna som avvecklas i Oskarshamns kommun är Baggetorps by, Bankhult, Bussvik, Flinshult, Krokstorp, Krokshults by, Kulltorps gård, Lönhult, Mellingerum, Skrikebo, Skorpetorp och Skälsebo. Totalt avvecklas under 2016-2018 över 1 500 telestationer i hela landet.

– Det är krav på ny teknik i kombination med att kopparnäten är gamla och dyra att underhålla som driver på detta. Vi kan inte bromsa denna avveckling men måste bevaka den, informera om den och se hur vi kan bidra till alternativa lösningar, säger kommunens IT-chef, Tomas Karlsson.

Även kommunens egna verksamheter påverkas av nedläggningen. En del verksamheter ansluter nu till fiber samtidigt som en ny plattform för telefoni tas i bruk. – Vi kartlägger också om det finns trygghetslarm som berörs av det här och de byts i så fall ut mot digitala trygghetslarm, säger Tomas Karlsson.

Är du osäker på om du kan få fiber - hör av dig till kommunen på 0491-88 000.