Beslut om norrlandsplogning

Ett tjockt täcke snö har lagt sig i Oskarshamns Stadspark.

Oskarshamns kommun har beslutat att under resten av denna vintersäsong utföra så kallad norrlandsplogning på delar av gatunätet.

Norrlandsplogning innebär att snön plogas upp på gångbanorna, som alltså får vara upplagsyta för snövallar. Vi vill med detta hålla framkomligheten på gatorna så god som möjligt utan att belasta skattebetalarna med kostnaden för att transportera bort snö. Trafiksäkerheten är viktig och därför användas denna metod endast på gator med liten eller måttlig trafik.

Ägare till fastigheter utmed de gator som norrlandsplogas befrias under samma tid från sitt ansvar för snöröjning. Ansvaret gäller dock så länge som snö ej plogats upp eller när upplagd snö smält bort.

Norrlandsplogning tillämpas under resten av denna vintersäsong på samtliga kommunala gator inom Oskarshamns kommun, med nedanstående undantag. På dessa gator har fastighetsägare alltså fortsatt ansvar för vinterrenhållning av gångbanor.

 • Björngatan
 • Repslagaregatan
 • Fridhemsgatan
 • Skeppsbron
 • Hantverksgatan,
 • Stengatan, delen Mäster Palms väg till Södra Långgatan
 • Södra Långgatan
 • Kikebogatan
 • Terrassvägen
 • Kyrkogårdsgatan
 • Varvsgatan
 • Köpmangatan 
 • Mäster Palms
 • Norra Fabriksgatan
 • Gator i centrum inom området Stengatan–Södra Långgatan–Varvsgatab–Skeppsbron–Norra Fabriksgatan.