Bluffsamtal om ventilationsrengöring

En gul pratbubbla med svart utropstecken i mitten.

Just nu förekommer det att ett oseriöst företag ringer till privatpersoner och vill boka tid för ventilationsrengöring och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och att det måste göras innan ett visst datum. Detta påstående stämmer inte.

Med anledning av den höga brandrisken förekommer just nu att personer utnyttjar detta och försöker få fastighetsägare/privatpersoner att boka tid för ventilationskontroll.

Inget lagkrav för en- och tvåbostadshus

Det inte finns något lagstadgat krav för en- och tvåbostadshus om rengöring av ventilation och imkanaler, köksfläktens anslutning till skorstenen. Fastighetsägaren har eget ansvar för detta.

Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet

Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet av certifierade personer.

Mer information om obligatorisk ventilationskontroll för flerbostadshus.

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs. Vid utebliven kontroll eller om ventilationen har fel eller brister kan kommunen förelägga byggnadens ägare att rätta till detta.