Broddar finns att hämta

Skor med broddar på ett vintrigt underlag

Socialnämnden har beslutat att kommunens invånare som är 65 år eller äldre ska få gratis halkskydd/broddar. Halkskydden finns att hämta på samtliga av kommunens träffpunkter och bibliotek samt på Servicecenter och Kulturhuset.
Broddarna är endast till för utomhusbruk.