Samråd för cykelplan

cykelplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en cykelplan för Oskarshamns kommun. Syftet med planen är att utveckla cykelinfrastrukturen, för att fler ska välja att cykla i kommunen. I förslaget till cykelplan beskrivs nuläget för cykelinfrastrukturen i och mellan kommunens orter samt vilka åtgärder som ska göras för att förbättra förutsättningarna för cyklister till år 2030.

Fram till den 1 september får allmänheten, grannkommuner, föreningar och myndigheter till lämna synpunkter på förslaget.

Läs cykelplanen. 

Skicka dina synpunkter till oss! 
Via post till: Oskarshamns kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Box 706, 572 61 Oskarshamn
Eller via epost till: sbk@oskarshamn.se

På eftermiddagen den 27 augusti kommer vi att informera om cykelplanen på Kulturhuset.