Dialogmöte med Migrationsverket och Oskarshamns kommun

Grafisk bild av två pratbubblor med ett frågetecken och ett utropstecken i.

Vi bjuder in föreningar, civilsamhället och allmänheten till dialogmöte med Migrationsverket.

16 februari 2017 kl 18.00-19.30 – fika finns från klockan 17.45
Forum i Lilla Atriumsalen, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn

Migrationsverket om

  • Avvecklingar av asylboenden – bakgrund, tidplan för avvecklingarna samt hur de går till
  • Kommunanvisad eller självbosatt
  • När man fått uppehållstillstånd - regler, tidplaner, rutiner, vem ansvarar för vad
  • Tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening

Migrationsverket och kommunen

  • Vad innebär det om en flykting/nyanländ självbosätter sig
  • Civilsamhället och föreningarnas insatser under asyltid och etablering

Kommunen om

  • Bostäder – behov, regler, planer
  • Kommunledningens tankar kring asylboenden, integrering och etablering

Föranmäl dig gärna till Servicecenter per telefon 0491-880 00 eller mejla till servicecenter@oskarshamn.se senast 13 februari 2017.
Vill du ha specialkaka/bulle – meddela detta också!
Frågor? Resurssamordnare Pia Malmberg-Kronvall 0491-76 41 33
bostadsbrygga@oskarshamn.se

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn