Ditt engagemang behövs!

Ett hjärta skapad av ord som representerar socialförvaltningens löften.

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer, ledsagare och avlösare. Ditt stöd kan vara att ta emot ett barn i ditt hem, eller att hjälpa någon som vill gå och besöka en vän.

Kontakta Cecilia Hällblad på socialförvaltningen om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse: cecilia.hallblad@oskarshamn.se